Nyps 2.15

Ny version av Nyps, 11 juni 2015.

På torsdag den 11 juni finns en ny version av Nyps i drift.

Här är några av huvudpunkterna:

Utskrift av checklistor och registerutdrag

Nya utskriftsfunktioner har införts för utskrift checklistor samt för utskrift av registerutdrag för ärendets diarieakt.

Ny beredningsuppgift - Aktuell artikel EU/statsstöd

Rapportering av företagsstöd beslutade enligt de nya förordningarna som trädde i kraft 1 maj 2015 ska ske till EU en gång per år på artikelnivå enligt gruppundantagsförordningen GBER.

För att slippa skapa detaljerade stödtyper för alla artiklar i GBER för detta syfte har därför en ny beredningsuppgift tillkommit i de ansökanstyper som används för de nya företagsstöden.

Uppgiften heter ”Aktuell artikel EU/statsstöd” och finns i FUB och SÅDD.

Ny beredningsuppgift - Intermediär

I uppföljningssyfte måste Tillväxtverket kunna identifiera stöd som getts till intermediärer för att också kunna samla in information om yttersta stödmottagare. Därför har en ny beredningsuppgift, Intermediär (Ja/Nej), tillkommit för projektmedel (PROJ). Uppgiften är än så länge endast obligatorisk för Tillväxtverkets handläggare.

Möjlighet att söka på förordning

Då stödåtgärderna i de två nya företagsstödsförordningarna 2015:201 och 2015:211 kan ligga blandade i olika stödtypsgrenar, finns det ett behov att kunna söka på ärenden tillhörande en förordning oavsett vart i stödtypsträdet ärendena befinner sig. Därför har ett nytt sökfält, Förordning, lagts till i sökarbetsytan.


Ladda ner det fullständiga releasemeddelandet för Nyps version 2.15 för mer detaljerad information.PDF


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket