Nyps 2.17

Ny version av Nyps, torsdag 3 mars 2016

Sammanfattning 


Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i glesbygd

Stödtypen Servicebidrag inom förordningen (2000:284) för Kommersiell service har anpassats så att den även kan användas för ansökan och handläggning av det nya särskilda driftstödet till utsatta dagligvarubutiker i glesbygd.

För detta har det därför tillkommit två nya stödtyper under servicebidraget:

  • Servicebidrag
  • Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

 

Förbättrade funktioner för import av dokument

Äntligen går det importera dokument till ett ärende eller aktör utan att det diarieförs. Efter importen går det som vanligt att diarieföra dokumentet i önskad riktning (Inkommande, Utgående eller Upprättat).

För att förbereda för arkivering och säkerställa visningen av dokument har kontroller införts på tillåtna filformat. Tillåtna filtyper: pdf, txt, doc, docx, rtf, odt, ods, odp, odg, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, tif, tiff, png, svg, jpg, jpeg.

 

Horisontella målet "Folkhälsa" tas bort

I samband med driftsättningen plockas det horisontella målet Folkhälsa bort helt från systemet. Det innebär att Folkhälsa inte längre finns med på ärenden som registreras från och med den 3 mars.

 

Förbättrad konfigurering av horisontella mål

Konfigureringen av horisontella mål har blivit mer kraftfull men samtidigt enklare.

Tidigare krävdes handpåläggning av utvecklare och omstart av systemet för att lägga till eller ta bort horisontella mål i en stödtyp, t ex projektmedel. Nu kan den centrala administratören styra detta själv via Nyps Admin.

Förbättringarna ger också möjlighet till enskilda organisationer att själva styra vilka egna horisontella mål som de vill använda per stödtyp utöver de nationellt gemensamma.

Det går även konfigurera vilka horisontella mål som ska visas för den sökande på webben och vilka som endast ska användas vid handläggningen av ärendet.

 

Visning av beslutsfattare i ärende och utbetalningsbeslut

Nu visas vilken som fattat beslut med både användarnamn och fullständigt namn i listan med beslut i arbetsytan Visa ärende | Ärendebeslut samt Utbetalningar.


Läs mer om alla nyheter, förändringar och rättningar!

Ladda ner versionsinformationen för Nyps 2.17PDF

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket