Nyps 2.18

Ny version av Nyps, torsdag 26 maj 2016

Sammanfattning 

Möjlighet att stänga av den automatiska bekräftelsen av mottagen ansökan

Den som registrerar ett ärende via Inkorgen har nu möjlighet att stänga av den automatiska bekräftelsen om mottagen ansökan som skickas till arbetsställets e-postadress. Det finns olika anledningar till att man inte vill att Nyps ska skicka ut bekräftelsen, t ex vid efterregistrering i Nyps.

 

Automatisk inläsning av personnummer på Kontakt – sökande

Handläggaren behöver inte längre uppdatera den sökandes kontaktuppgifter på ärenden som ansökts via Min ansökan och där den sökande identifierat sig med e-legitimation. Systemet registrerar nu automatiskt de nödvändiga uppgifter som senare krävs för att den sökande ska kunna ansöka om utbetalning.

 

Varning vid överföring av utbetalning på 0 kr till ekonomisystemet

Då handläggaren trycker på Överför till ek.system och utbetalningen är på 0 kr, måste överföringen först bekräftas innan den kan skickas till ekonomisystemet.

Överföring av nollutbetalningar är i de flesta fall inte önskvärda. Istället bör användaren välja att inte föra över utbetalningen, dvs. trycka på Ej till ek.system.

 

Uppdaterade rapporter

Inneliggande rekvisitioner och Ekonomiska uppgifter. 


Anpassning av redovisning av kontrolluppgifter (KURED) till nytt filformat

NYPS funktion för export av kontrolluppgifter (KU) har anpassats då Skatteverket har moderniserat sin hantering av KU. Anledningen är förbättrad säkerhet och ökade krav på högre kvalitet i KU-innehållet.


Läs mer om alla nyheter, förändringar och rättningar!

Ladda ner versionsinformationen för Nyps 2.18PDF

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket