Nyps 2.20

Ny version av Nyps, torsdag 16 mars 2017

En mindre uppdatering av Nyps är tillgänglig från och med torsdag 16 mars.

Det nya i korthet:

  • Teknisk anpassning av e-postutskick så att inte mottagande e-postservrar, som tillämpar strikta kontroller, förkastar e-postutskicken som handläggarna skickar iväg inifrån Nyps. Det är Västra Götalandsregionen som varit mest pådrivande men felet finns säkert hos flera andra.
  • Förberedelse till att Tillväxtverkets sökande kan ange en officiell projektbeskrivning i samband med ansökan om stöd.
  • Förbättrade utdatarapporter med bland annat Projekttyp i Allmänna beslutsuppgifter och Ekonomiska uppgifter.

Ladda ned versionsinformationen för version 2.20PDF.

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket