Nyps användardagar – projektbaserade stöd, 23-24 maj

Mötet har två huvudpunkter som är sammanflätade: Införandet av Nyps 2020 för projektmede och ett nationellt uppföljningssystem för anslag 1:1.

 

Vi tänker oss att du som deltar i mötet är beredd att ta med dig information om både utrullningen av Nyps 2020 och uppföljningssystemet till din organisation. Kanske kommer du att ha en roll i utrullningarna, kanske inte. Kanske jobbar du med uppföljning, kanske inte. Det viktiga är att du är beredd att lyssna, notera och ta med dig viktig information runt kommande system, för att sedan kunna sprida den på hemmaplan.

Vi ser det som viktigt att alla organisationer deltar i detta arbete och därför begränsar vi deltagandet till en eller max två personer per organisation. Anmälda utöver detta erbjuds deltaga i mån av plats.

Plats: 7A Odenplan i Stockholm

 

Program

 

Onsdag 23 maj

10.00 Välkomna

10.15 Allmän information

 • Information från systemansvariga
 • Planerade aktiviteter inom Min ansökan, Nyps Legacy, Nyps analys och Nyps utbildning
 • GDPR

12.00 Lunch

13.00 Ärendeprocess i Nyps 2020

 • Demo av ärendeprocess
 • Utlysningar – vad, hur och varför

14.30 Kaffe

14.45 Ekonomisk process i Nyps 2020

 • Förklaring av det ekonomiska flödet
 • Koppling till Agresso
 • Egna regionala medel

16.30 Avslutning

Torsdag 24 maj

8.30 Forts. ärendeprocess i Nyps 2020

 • Demo av Projektmedel i Nyps 2020
 • Ärendeuppgifter

10.00 Kaffe

10.15 Forts. ärendeprocess i Nyps 2020

 • Dokumentmallar
 • Konfiguration
 • Regional uppföljning
 • Pågående ärenden i Nyps 2018-12-31

12.00 Lunch

13.00 Utrullning av Nyps 2020

 • Redovisning av uppdraget

14.30 Kaffe

14.45 Utrullning av Nyps 2020

 • Koordinatorer och hypernypsare – vad, vem och varför?
 • Införandestöd
 • Vad behöver göras hos användarorganisationerna?

16.00 Slut

Anmälan


Sista anmälningsdag var 6 maj

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket