Nyps - årsskiftet och årliga rutiner

Vad är viktigt att tänka på kring Nyps och övergång till nytt år?

Viktiga datum


18 december
Tillväxtverket stänger sin bokföringsperiod i Nyps för 2015, 18 december, klockan 16:00. Stängningen gäller Tillväxtverkets stöd samt regionförbundens stöd med utbetalningar genom Tillväxtverket. Bokföringsperioden öppnas 5 januari 2016, klockan 08:00.

Länsstyrelserna administrerar själva sina bokföringsperioder.

Då det inte finns ett administrationsverktyg ännu i Nyps2020 kommer tillsvidare konfigurationsändringar att utföras av Nyps2020 projektet. Detta gäller även årsskifteskonfigureringar rörande verifikationsnummerserier och perioder. Projektet kommer att inhämta nödvändig information om vad som ska konfigureras inför årsskiftet från berörda Länsstyrelserna och Tillväxtverket.Samma stängnings- och öppningsdatum gäller för Nyps2020 och kommer att hamteras av Nyps2020 projektet.

Allmänna rutiner

För att underlätta rutinerna kring Nyps och övergång till nytt år finns ett dokument som Innehåller ekonomirutiner och information om kontrolluppgiftsredovisningen.

Ladda ner Årsskiftesrutiner i NypsPDF

Support

NypsCentralen har begränsad bemanning 22, 23, 28, 29, 30 december samt 4 och 5 januari. Detta gäller även supportnumret 08-681 94 40.

Du kan alltid registrera ditt ärende via servicesidan så behandlar vi det snarast möjligt

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket