Nyps förvaltning

Planerade ändringar och förbättringar under 2014

Planerade ändringar och förbättringar

Vi har precis påbörjat jobbet att förbättra rapporterna enligt de mest angelägna önskemålen. Vi börjar med att prioritera rapporterna Allmänna beslutsuppgifter, Ekonomiska uppgifter och Ansökan.

Vi tar bort obligatoriet på elva ansökansuppgifter i Kontrollera ansökan hos företagsstöden. Vi återkommer med mer information om från vilket datum kontrollerna kommer att tas bort.

 • Investeringsort/Rekryteringsort hos RIS, alla FUB, båda SÅDD och SYS.
 • Kollektivavtal hos RIS, alla FUB och SYS.
 • Momsplikt hos RIS och alla FUB.
 • F-skattsedel hos RIS, alla FUB och SYS.
 • Produktsortiment hos RIS, alla FUB och SYS.
 • Söks dispens från könskvoteringsvillkoret hos RIS och alla FUB.
 • Söks dispens från könskvoteringsvillkoret (i ansökan om utbetalning) hos SYS
 • Övriga statliga stöd i samband med investeringen/sysselsättningsökningen hos RIS, alla FUB och SYS.
 • De anställdas organisationer hos KS utom Hemsändningsbidraget.
 • Senaste bokslut (år) hos SYS.
 • Insatser från AF och LAN hos SYS.

Vad gäller dispens från könskvoteringsvillkoret kommer det senare att helt tas bort eftersom det inte längre finns kvar i förordningarna. Fram till dess är det inte längre obligatoriskt.

Vi planerar även att införa stöd för bättre mångfaldsuppfölning bland företagsstöden som är riktade direkt till företag. Det är Tillväxtverket som kravställer och ändringen kommer beröra sökande hos alla regionala aktörer som har företaggstöd.

Vi ska även prioritera ärendeutskriften så att den åter visar rätt summering vid utskrift av alla flera utbetalningar.

Planerade versioner och driftsättningar under 2014

23 januari - Anpassningar för strukturfondprogrammens nya programperiod.

Troligen genomförs ytterliggare två driftsättningar innan sommaren. Tidpunkter och innehåll är inte helt satta i skrivande stund.


Uppdaterade årliga rutiner i Nyps

Dokumentet Årsskiftesrutiner i Nyps är uppdaterat och innehåller information om kontrolluppgiftsredovisningen. I samband med uppdateringen byter dokumentet namn till Årliga rutiner i Nyps.

Läs mer om årliga rutinerPDF

För dig som hämtar konrolluppgifter från Nyps är viktigt att du läser innehållet i den blå rutan på sida 8 dokumentetet, Årliga rutiner i Nyps.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket