Nyps (legacy) version 2.25

Ny version av Nyps, 14 mars

Observera att nedanstående är preliminärt och kan förändras i samband med testning och driftsättning.

Ny funktionalitet


Ny ärendestatus, Avslutat - Arkiverat och begränsning av återöppning av arkiverat ärende

En ny ärendestatus - "Avslutat - Arkiverat" har tillkommit. Det går att filtrera på den nya statusen i Sök ärende.

Ärenden som har arkiverats kommer att få den nya statusen. Arkiverade ärenden kommer inte att gå återöppna.


Ny knapp för borttag av arbetsställe i aktörsregistret

Som ett led i anpassningsarbetet mot GDPR-kraven går det nu ta bort aktörer i aktörregistret. Det finns också anledning att ta bort felaktiga aktörer för att undvika registrering av ärenden på dem. En förutsättning för borttag och att Ta bort knappen ska bli aktiv är att alla aktörens arbetsställen inte har någon koppling till ett ärende eller tidigare har varit betalningsmottagare och tagit emot utbetalningar i något ärende.

Förbättringar


Automatiskt borttag av mellanslag runtom kontaktens e-postadress vid spara

Det är vanligt att man kopierar och klistrar in kontaktens e-posadress i kontaktkortet, händer det att man oavsiktligt får med mellanslag före eller efter adressen. Det leder till att den sökandes behörighet påverkas och den kommer inte åt sina ärenden vid ansökan om utbetalning.

 

Statusen Inväntar redovisning överst i listan

Då man skickar vidare ärendet från effektuera ärendebeslut - bilfall är nu statusen Inväntar redovisning standard istället för Inväntar godkända villkor. I de flesta fallen finns inga villkor som behöver godkännas innan den sökande kan ansöka om utbetalning.

 

Borttag av ansökningarnas uppdatering av verksamhetsbeskrivningen i aktörsregistret

Den automatiska uppdateringen av aktörens verksamhetsbeskrivning i aktörsregistret har tagits bort. Det den sökande skriver i uppgiften Företagets verksamhet och affärsidé i ansökningsformulären Stöd till investeringar och företagsutveckling, Externa konsluttjänster, Affärsutvecklingscheck, Mikrostöd naturturism, Mikrostöd och Samverkansprojekt skrivs inte längre till verksamhetskrivningen i aktörsregistret, endast till ärendets Företagets verksamhet och affärsidé i Allmänt-fliken.

 

Sortering av transportbidragshistoriken i omvänd fallande ordning

Listan med historiska ärenden sorteras nu med det senaste ärendet överst så handläggaren lättare kan kontrollera ansökan mot de tre senaste ansökningarna.

Rättningar


Illegal value exception om fler än en rad med sysselsättningsökning på samma år

Det blir ett IllegalValueException då man skickar vidare från statusen ärendebeslut om det finns fler än en sysselsättningsrad på samma år.

 

Uppgiften Produktsortiment har saknats i beredningsbilderna för alla fyra ansökanstyperna under FUB

Informationen som den sökande anger i Beskriv företagets produktsortiment och tjänsteutbud har hittills endast visats i dokumentet originalansökan. Nu visas den i rutan Produktsortiment direkt ovanför Marknad och kunder i Allmänt-fliken.


Innehållsansvarig: Henrik Hedlund

Tillväxtverket