Nyps - Nu och framåt

Det sker fortfarande en hel del vidareutveckling i Nyps och mer är på gång till nästa år.


Nyps i ny version

En ny version, 2.16p1, av Nyps handläggning finns sedan torsdagen den 19 november.

Läs mer om version 2.16p1

 

Sammanfattning av 2015

Precis som vi förutsåg på styrgruppsmötet i slutet av februari genomgick företagsstödens regelverk en stor omvandling som trädde i kraft den 1 maj. Det påverkade självklart även Nyps i stor grad.

Utöver anpassningar för detta har vi även i stort sett hunnit med de prioriterade önskemål som presenterades då. Novemberreleasen innehöll även en större anpassning så att organisationer med egen agresso-integration kan handlägga och betala ut stöd vars anslag finns på Tillväxtverkets konto.

Införda prioriterade önskemål i årets två releaser:

  • Möjlighet till utskrift av checklistor
  • Ny rapport/utskrift av innehållsförteckning för diarieärende
  • Rätta fel som gör att ingen diariehändelse skapas vid utskick av bilaga i ett e-postmeddelande.
  • Prioriterade förbättringar av befintliga utdatarapporter
  • Möjlighet att korrigera diarienumret i efterhand.
  • Ny kolumn i att-göra listan; ”Ankomstdatum".

 

Nyps och förvaltningsåret 2016

Förordningsförändringar och stödtyper

Förändringar som sannolikt kommer att kräva anpassningar i Nyps är:

  • förändrat regelverk för transportbidraget och projektmedel
  • ny förordning om stöd till kommersiell service

Vidare ska eventuellt systemstöd utredas för Bygdemedel samt Forsknings- och utvecklings-kort.

Den 1 juli ändrades förordningen för transportbidraget. Den största ändringen som påverkar Nyps är att det återigen går att överklaga.

Förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service kommer att förändras vilket sannolikt kommer att påverka Nyps. Utredningen ”Service i glesbygd” föreslår ett nytt stöd för de mest utsatta områdena. För detta finns det avsatt 36 miljoner per år i tre år. Om detta blir verklighet krävs det sannolikt en ny ansökanstyp i Nyps.

Några länsstyrelser vill få in sina bygdemedel i Nyps.

Forsknings- och utvecklingskort är en typ av stöd som tillämpas i Västra Götalandsregionen. Från 2014 fram till idag har 14,7 miljoner kronor beviljats. I Nyps registreras dessa idag som Såddbidrag vars inmatningsfält inte är helt optimala. En utredning ska göras om och hur Nyps bättre ska stödja dessa FoU-kort. 

E-arkiv – arkivering till mellanarkiv

Utredning och analys av e-arkivering till mellanarkiv. 

Geografisk uppföljning

Skapa möjlighet till uppföljning av stöd till gles- och landsbygd. 

Systemintegration

Bevakning och säkerställande av att befintlig integration mot Agresso fortsatt fungerar efter Tillväxtverkets och länsstyrelsernas uppgradering till ny version.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket