Nyps utbildningar

Vad händer under våren och vad är på gång i höst?

Det har varit en intensiv utbildningsvinter, där utbildningarna i grundpaketet genomförts och vi även hunnit med på platsbesök hos Region Kalmar, Östsam och Länsstyrelserna i Stockholm och Luleå. Vi har där pratat om alla delar av Nyps, från inmatning av uppgifter via Min Ansökan, över handläggningsprocessen och vidare mot analys och utdata. Det har varit mycket givande besök och vi vill passa på att tacka för mottagandet, det har verkligen varit toppen. Att sedan alla vi besökt sett glada ut när vi åkt därifrån hoppas vi inte bara berott på att det varit skönt att bli av med oss, vi hoppas och tror att besöken varit givande även för er.

Nästa prioritering är att komma i fas med utvecklingen av Nyps 2020, ett arbete som kommer att uppta större delen av våren. Detta innebär att grundpaketet, som det ser ut idag, kommer att förändras och att en del utbildningar kommer att fasas ut. Passa därför på att inventera er kompetens inom till exempel lokal systemadministration och dokumentmallar och se till att anmäla er medan möjlighet finns.

Läs mer om planerade utbildningar.

Möjligheten att få oss på besök är naturligtvis fortfarande öppen. Kontakta Anders Runnholm (anders.runnholm@tillvaxtverket.se, tfn 08-681 96 66) så kommer vi säkert överens om när, var, hur och varför. Tanken är att de utbildningsluckor som omstöpandet av grundpaketet medför, ska kunna täckas med denna uppsökande verksamhet


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket