Nytt från Min ansökan

Utvecklingen av Min ansökan har sedan i somras tagit några kliv framåt. En publik test- och utbildningsmiljö är tillgänglig för alla som är intresserade av hur formulären fungerar. Planen är att de organisationer som vill ansluta sig till Min ansökan ska kunna testköra ansökningar som skickas till Nyps utbildningsmiljö.

Inloggning och signering

Min ansökan kräver inloggning med e-legitimation och detta gäller också vår test- och utbildningsmiljö. Det finns en begränsad mängd testcertifikat för e-legitimationer vilket gör att det kan bli trängsel i samband med testning i större skala.

Vi vet av erfarenheter från Webbansökan att företagare i stor utsträckning kan och vill nyttja e-legitimationer för att logga in och signera ansökningar. Lärdomen från ansökningar inom europeiska regionala utvecklingsfonden och projektmedel är en motsatt bild, där stödsökande är en offentlig aktör. Vi har sett ett visst motstånd till användande av e-legitimationer bland offentliga aktörer då dessa ofta involverar flera personer i en ansökan och därför inte vill låsa en ansökan till en individ. Det finns också tekniska aspekter som rör programvaror för e-legitimation och rättigheter att installera dessa på offentliga eller större arbetsplatser.

Min ansökan ska vara tillgänglig även för de som inte har möjlighet att använda e-legitimation. Under hösten ska tjänsten byggas ut med en alternativ hantering av inloggning. Troligen kommer sökande att kunna skapa användarkonton för att logga in. Följden av att inte använda e-legitimation är att ansökningar måste kunna signeras manuellt och vi tittar på olika lösningar för detta.

Problemet med att många ska kunna testa Min ansökan skulle sannolikt också lösas genom att skapa och använda ett obegränsat antal användarkonton.

Företagsstöd

Under hösten kommer ytterligare ansökanstyper att byggas och målet är att täcka in ansökningarna inom företagsstöd. Prioriteringsordningen för dessa ansökanstyper bygger på tidigare eller nuvarande användning i Webbansökan. Möjligen kommer utbetalningsansökan och förhandsbeskeden att prioriteras före ansökan om stöd för vissa ansökanstyper. Exempelvis regionalt investeringsstöd.

användarmötet under passet Nytt och nyttigt är tanken att vi ska fördjupa oss i detaljerna i Min ansökan. Välkomna!

Min ansökan och Nyps 2020

Till första leveransen av Nyps 2020 ska det vara möjligt för sökande inom europeiska regionala utvecklingsfonden att skapa och skicka ansökan om stöd i Min ansökan. Arbetet med anpassning av formulär och mottagarsystemet är påbörjat.

Intresserad och vill veta mer?

Är du intresserad av att testa och ansluta ansökan för projektmedel till din organisation?

Kontakta Daniel Madsén, daniel.madsen@tillvaxtverket.se

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket