Nytt från Nyps 2020

Projektet jobbar vidare med fullt fokus på första leveransen som sker 1 februari 2014 - då med stöd för hantering av ansökningar i Regionala fondens kommande programperiod 2014-2020. Eftersom tiden är knapp görs kontinuerligt skarpa prioriteringar av nödvändig funktionalitet, som sedan byggs på efter hand.

Till februariversionen prioriterar vi att systemet kan ta emot en ansökan om stöd för Regionala fonden och att beredaren kan börja hantera den. Det kommer initialt innebära en hybrid­lösning, det vill säga en kombination systemtekniskt av nuvarande Nyps och nyutvecklad funktionalitet i Nyps 2020. Sedan kompletteras systemet stegvis så att hela dagens Nyps lyfts, både tekniskt och användarmässigt.

Den 1 februari 2014 kommer leveransen att innehålla:

 • Webbansökningar via Min ansökan
 • Användarvänligare gränssnitt för att som handläggare se och skriva ut en ansökan
 • Införd anpassad behörighetsmodell
 • Funktionalitet så att Nyps kan användas som fristående diariesystem.
 • Ny checklistefunktionalitet
 • Ny funktion för notifiering/anteckningar
 • Hantering av indikatorer
 • Genomgående loggning av ändringar på ärenden.

Hanteringen kommer, i denna version, innebära att:

 • Eventuellt registreras pappersansökningar via dagens Nyps
 • Kompletteringar inkommer som idag, via mail, telefon eller brevledes
 • Aktörsregistret återanvänds och hanteras genom nuvarande Nyps
 • Dokumenthanteringen återanvänder befintlig funktionalitet i Nyps

Den första versionen kommer alltså innebära att man under en tid kommer att behöva jobba parallellt i gamla Nyps och Nyps 2020.

Man kommer i denna version t.ex. inte kunna:

 • Hantera kompletteringar via Min ansökan
 • Besluta om ärenden
 • Göra utbetalningar

Planerad leverans efter den 1 februari - Regionala fonden

Exempel på vad som ligger i planeringen till följande leveranser.

 • Möjligt att fatta beslut i ärendet
 • Möjligt att betala ut
 • Ny dokumenthantering
 • Ny hantering aktörer
 • Utökat gränssnitt
 • Rapportuttag
 • Hantera kompletteringar via Min ansökan

Leverans andra stödtyper

En övergripande prioriterings- och tidsplan skall tas fram när ERUF-delarna är klara och vi kan se hur mycket av processen som är gemensam över stödtyperna. Vi vet dock redan idag att Projektmedel kommer vara nästa stödform att utveckla i Nyps 2020.

Har du frågor? Kontakta projektledare Göran Olsson

goran.olsson@tillvaxtverket.se

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket