Nytt gällande Projektbanken, Nypsbarometern och Diver

Beviljade ärenden i Nyps 2020 visas nu i Projektbanken. Och i Nypsbarometern finns en ny flik med information för projektmedel från Nyps 2020.

Projektbanken

Projektbanken är uppdaterad så att den även innehåller projekt som beslutats i Nyps 2020. Alla beviljade ärenden i Nyps 2020 visas automatiskt i Projektbanken. Men det är viktigt att fältet ”Sammanfattande projektbeskrivning till Projektbanken” är ifyllt.

Informationen om projektet ska vara så beskrivande som möjligt med ord som kan tänkas bidra till att man hittar rätt projekt vid fritextsökning. Till exempel, ett turismprojekt bör lämpligen innehålla ord som turism, varumärke och destination. För att fullständig information ska visas i Projektbanken är det viktigt att fylla i korrekt information i Nyps. Projektbanken hämtar all information direkt därifrån och uppdatering av informationen sker varje natt

Berskriv projektet utifrån följande punkter:

  • Vilket eller vilka problem projektet ska lösa.
  • Mål under och efter projekttiden.
  • Kort beskrivning av projektets aktiviteter.

Om ett projekt av någon anledning inte startar eller avbryts innan det är slutfört kan information om detta skrivas in i beskrivningen. Respektive handläggare är ansvarig att se till så att informationen är korrekt och att all information finns för vart och ett av de projekt som de ansvarar för.

Kort om Projektbanken

Projektbanken är en förteckning över alla beviljade projektmedel och obligatorisk för alla organisationer. Alla organisationer har fått en egen länk där den egna organisationen är förvald. Denna länk kan användas för publicering på en egen eller extern webbplats.

Nypsbarometern

Nu finns en flik i Nypsbarometern som innehåller uppgifter för projektmedel från Nyps 2020. Nypsbarometern finns i Nypsportalen. Ni loggar in med ert vanliga användarnamn och lösenord.

Diver

En ärende- och en transaktionsmodell som innehåller projektmedel från Nyps 2020 finns under området Nyps 2020 projektmedel i Diver. En bemyndigande modell med data från Nyps och Nyps 2020 finns under området Bemyndigande. Den bemyndigande modellen finns i två varianter, en med data per 190331 och en som uppdateras dagligen.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket