Nytt i Nyps 2020

Nu är det klart att de regionala strukturfondsprogrammen och de territoriella samarbetsprogrammen kommer ha möjlighet att öppna sina ansökningsomgångar i Nyps 2020 den 15 januari 2015. Min Ansökan kommer att användas för att i görligaste mån få in ansökningarna elektroniskt till Nyps 2020.

Vi är långt ifrån klara med grundfunktionaliteten för Nyps 2020 men vi har den funktionalitet som behövs för att inom Eruf kunna ta emot, bereda och besluta om ansökningar. Vissa moment som man idag är van att Nyps sköter om kommer man däremot till en början få hantera manuellt.

För att vi skall kunna få ut kompletterande funktionalitet till användarna kontinuerligt så kommer projektet från 15 januari leverera ny funktionalitet var nionde vecka. Detta innebär att vi har anpassat vår leveransprocess efter detta, till exempel med kontinuerlig testning. Nästa leverans är därmed planerad till i april 2015.

Mallhantering är en av de funktionaliteter som inte finns med i första leveransen. Vi utvärderar just nu SmartDocuments för detta ändamål, en programvara som Länsstyrelserna redan använder för sin mallhantering. Vi håller på med de sista testerna och om dessa faller väl ut kommer vi att börja bygga in lösningen i Nyps 2020 snarast.

Andra stödtyper

Vi har börjat titta på hur väl vi har träffat motorvägen, det vill säga hur övriga stödtyper passar i det vi hittills utvecklat i Nyps 2020. Vi har också börjat förbereda för hur vi skall flytta över ärenden ifrån gamla Nyps till Nyps 2020 för Projektmedel, så inom de närmsta månaderna bör vi ha en bild över hur det fungerar att utöka Nyps 2020 med nya stöd samt hur mycket specifika funktioner vi då behöver utveckla.

Göran Olsson

Projektledare Nyps 2020


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket