Ny version av Nyps

I morgon torsdag den 19 november finns nya versionen 2.16p1 i drift.

Nya funktioner i korthet:

Förbättrade och rättade rapporter

Nya kolumner i rapporterna, Ansökan, Allmänna beslutsuppgifter, Ekonomiska uppgifter och Inneliggande rekvisitioner.

Förbättrad e-postfunktion

Det går nu att skicka e-post till fler än en ordinarie mottagare samt att skicka dolda kopior. Bifogade bilagor i utgående e-post diarieförs nu med en utgående diariehändelse.

Registrering av ansökan på detaljerad stödtyp

Det går nu registrera ärenden inom stödtyperna FUB, SÅDD, KS och RIS på detaljerad stödtyp.

Nya funktioner i Nyps API

I syfte att förbättra kontrollen av vilka som kan skicka in en ansökan om utbetalning, utökas Nyps API med två nya funktioner som Min ansökan kan anropa. Dessa är:

  1. Listning av ett ärendes kontakter
  2. Listning av ärenden för en specifik kontakt

Ändrad hantering av betaladresser

Sättet hur affärsutvecklingscheckarna för 2016 hanterar budgetramar och anslag har krävt ändringar i hur Nyps hanterar betaladresser.

Övriga förbättringar

  • Ny kolumn i att göra listan - Ankomstdatum.
  • Möjlighet att ändra felaktigt inmatat diarienummer.
  • Ny vallista för beredningsuppgiften Intermediär i projektmedel samt att uppgiften fått nytt namn.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket