Om fredagens driftstörningar

Under fredagen den 6 oktober drabbades Tillväxtverkets leverantör av stora störningar i sina system. Det här vet vi i nuläget...

Problemen började märkas strax innan lunch vilket bland annat ledde till att användare i Min ansökan fick varningar om virus i de bilagor man försökte ladda upp. Under eftermiddagen tappade Nyps, Nyps 2020 och Diver kontakt med databaser vilket i praktiken gjorde det omöjligt att arbeta i programmen. Vid vissa tidpunkter under fredagen gick det inte alls att komma åt våra system och Tillväxtverket nätverk slutade vid flera tillfällen att fungera.

NypsCentralen hade svårighet att nå ut med information till berörda men lyckades få upp ett meddelande på Min ansökans startsida.

Vi återkommer då vi har med bättre bild av händelsen och passar samtidigt på att beklaga det inträffade.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket