Påminnelse: Anmäl hypernysare och koordinator

I samband med utrullningen av Nyps 2020 för projektmedel kommer vi att behöva två funktioner ute hos användarorganisationerna: Hypernypsare och Koordinatorer.

Hypernypsaren är en särskilt utsedd person, som fungerar som stöd och hjälp i organisationen när Nyps 2020 tas i bruk. De frågor Hypernypsaren inte själv kan besvara skickas vidare till NypsCentralens support.

Hypernypsarna kommer vara de första som har möjlighet att se det utbildningsmaterial som tas fram av NypsCentralen. Därigenom har de också möjlighet att påverka innehåll och utformning av materialet, så att det blir så ändamålsenligt som möjligt.

Hypernypsarna kommer att ha tillgång till testmiljöer av systemet, för testning och egen förkovring.

För att ge Hypernypsarna förutsättningar att genomföra sitt uppdrag genomgår de en två dagar lång utbildning i Stockholm. De tillfällen som finns att välja på är:

 

  • 19-20 september
  • 3-4 oktober
  • 10-11 oktober
  • 7-8 november

 

Koordinatorn på varje organisation ansvarar för att önskemål om konfigurering av systemet skickas in till NypsCentralen via servicesidan. Det handlar bland annat om detaljerade stödtyper, integrering med Agresso och eventuell diarieklassificering.

Koordinatorn ansvarar också för att allmän information om Nyps 2020 och utrullningen förmedlas inom den egna användarorganisationen så att användarna och organisationen i sig genomför nödvändiga förberedelser.

Hypernypsaren och Koordinatorn kan vara samma person.

Anmäl er Hypernypsare och Koordinator senast 3 september! Meddela då också vilket utbildningstillfälle ni önskar delta vid. Anmälan görs antingen via Nyps Servicesida (Easit) eller via mail till Anders Runnholm: anders.runnholm@tillvaxtverket.se

Utbildningarna hålls i Tillväxtverkets lokaler på Västgötagatan 5 i Stockholm.

 

Tidplan

  • 3 september (senast): Utsedda koordinatorer och Hypernypsare meddelas NypsCentralen.
  • September: Hypernypsarna börjar lämna synpunkter på utbildningsmaterialet och ges tillgång till testmiljöer.
  • September – november: Utbildningar för Hypernypsare genomförs.
  • 1 oktober: Koordinatorerna skickar in önskemål om konfigurering av systemet.
  • November – december: Utbildningspaketet färdigställs.
  • Januari 2019: Nyps 2020 börjar användas för projektmedel.

Frågor och synpunkter

Har ni frågor, funderingar och synpunkter kan ni kontakta nedanstående.

Anders Runnholm, utbildningsansvarig:

anders.runnholm@tillvaxtverket.se, tfn 08-681 96 66

 

Daniel Madsén, ansvarig Nyps 2020 och Min ansökan:

daniel.madsen@tillvaxtverket.se, tfn 08-681 95 62

 

Mer information

Information om utrullning och status kring Nyps 2020 kommer att publiceras löpande på NypsCentralens hemsida: http://nypscentralen.tillvaxtverket.se/ 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket