Påminnesle om redovisning av kontrolluppgift (KU70)

Kom ihåg att lämna in eventuella kontrolluppgifter för utbetalning av näringsbidrag och royalty (KU70) till Skatteverket senast 31 januari.

Om näringsbidrag (enligt 29 kapitlet inkomstskattelagen) har betalats ut till en enskild näringsidkare ska KU70 för inkomstår 2017 senast lämnas in 31 januari 2018.

Instruktion hur kontrolluppgiftsredovisning (KURED) i Nyps fungerar finns på sida 5 i dokumentet med årliga rutiner i Nypslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att KU70 inte behöver lämnas då den som mottar näringsbidraget är en juridisk person.

Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet som lämnas till en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, Europeiska gemenskaperna, landsting, kommuner, juridiska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och 20 §§ inkomstskattelagen och allmänningsskogar enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket