Påminnesle om redovisning av kontrolluppgift (KU70)

Kom ihåg att lämna in eventuella kontrolluppgifter för utbetalning av näringsbidrag och royalty (KU70) till skatteverket senast 31 januari.

Om näringsbidrag (enligt 29 kapitlet inkomstskattelagen) har betalats ut till en enskild näringsidkare ska KU70 för inkomstår 2016 senast lämnas in 31 januari 2017.

OBSERVERA att underlag till filinläsning av KU70 i Skatteverkets e-tjänst kan tas ut från Nyps tidigast torsdag 19 januari. Anledningen till detta är att en nödvändig rättning av Nyps krävs och att den är publicerad då.

Instruktion hur kontrolluppgiftsredovisning (KURED) i Nyps fungerar finns på sida 5 i dokumentet med årliga rutiner i Nypslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Se även tidigare nyhet med bland annat information om detta, Nyps - årsskifet och årliga rutinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet som lämnas till en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, Europeiska gemenskaperna, landsting, kommuner, juridiska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och 20 §§ inkomstskattelagen och allmänningsskogar enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. Kom ihåg att KU70 inte behöver lämnas då den som mottar näringsbidraget är en juridisk person.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket