Planerat systemunderhåll

Kort systemunderhåll av Nyps handläggning onsdag 8 februari kl. 16.30.

På onsdag den 8 februari kl. 16.30 utför NypsCentralen sista steget av jobbet med ärendeflytten i samband med att landstingen i fyra av länen den första januari tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna.

Det är endast Nyps handläggning som berörs och användare som ev. är inloggade kommer ombedas att logga ut.

Om allt går som det ska är systemet åter tillgängligt inom någon timme.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket