Problem att visa Utbetalningar & Ärendehistorik

I den senaste versionen (v2.17) av Nyps finns ett fel som gör att det inte går visa Utbetalningar och Ärendehistorik på vissa ärenden.

I den senaste versionen av Nyps finns ett fel som gör att det för vissa ärenden inte går visa utbetalningar eller ärendehistorik i vyn Visa ärende.

Visning av utbetalningar
Det går inte visa Utbetalningar om det finns registrerade inbetalningar på ärendet. Ett felmeddelande visas: Misslyckades aktivera vald arbetsyta.

Visning av ärendehistorik
Det går inte visa Ärendehistorik på vissa ärenden. Ett felmeddelande visas: Misslyckades aktivera vald arbetsyta. Det är ännu inte känt vilken typ av ärenden detta berör.

Support och hjälp
Om du drabbas av felet och behöver informationen, anmäl felet till Nyps support!

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket