Problem med e-postadresser i Nyps och Min ansökan gör att ärenden fastnar

På tordag kväll 14 juni åtgärdas ett antal fel i Nyps och Min ansökan som har med kontakternas e-postadress att göra. I nuläget fastnar ärenden som skapas manuellt via Inkorgen samt som skapas från Min ansökan innan ärendet kommer fram till status Bered ärendebeslut.

I senaste versionen av Nyps är e-postadress obligatoriskt vid registrering av kontakter. Vid manuell registrering av ansökningar uppstår därför ett fel då e-postadress för kontaktperson inte kan anges i Inkorgen. Dessutom saknas möjlighet att ange e-postadress för flera kontakttyper i Min ansökan vilket också leder till att ärendet fastnar i Nyps innan det visas i status Bered ärendebeslut.

Från och med fredag morgon den 15 juni kommer felet att vara avhjälpt.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket