Problem med uppdatering av ändringar i organisationsuppgifter i Nyps 2020

Eftersom uppdateringar av organisationuppgifter på ärenden stoppar ansökan om utbetalning. Innan ny lösning finns på plats rekommenderas att inte genomföra uppdateringar på ärendets betaladress. Om detta absolut är nödvändigt, kontrollera om stödmottagaren påbörjat en utbetalningsansökan.

Problemet som uppstår i dagsläget är att felmeddelandet i Min ansökan inte försvinner efter att handläggaren accepterat uppdateringen i handläggningen och stödmottagaren har laddat om sin utbetalningsansökan i Min ansökan. I och med att felmeddelandet ligger kvar förblir utbetalningsansökan låst för alla vidare uppdateringar och den kommer inte att kunna skickas in.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket