PROJ - Röda finansieringsrader i beredningen som inte går att ta bort

Min ansökan skickar felaktigt in tomma medfinansieringsrader i ansökan om projektmedel. Det är enkelt att ta bort dessa rader om man gör på rätt sätt.

Observera att medfinansieringsrader alltid blir rödmarkerade beredningen av ärendebeslut på grund av att dessa ska kopplas till rätt medfinansiär och anslag i medfinansiärsregistret.

 

Då Min ansökan skickar in medfinansiering i samtliga fyra metoder (offentlig kontant, offentlig direkt, privat kontant och privat direkt) uppstår tomma rader där sökande inte angett någon finansiering.

Du tar bort de tomma raderna genom att:

  1. Se till att hantera ärendet utan att ändringar gjorts (spara-knappen grå).
  2. Markera den rad du vill ta bort.
  3. Klicka på ändra finansiering...
  4. För offentlig välj en godtycklig finansiär. För privat skriv godtyckligt.
  5. Spara.
  6. Markera raden igen.
  7. Klicka på ta bort.
  8. Spara.

Upprepa proceduren för de tomma medfinansieringsrader du vill ta bort.

 

Felet kommer att rättas till i Min ansökan inom kort.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket