Ratingvärden i Nyps

Har du legat sömnlös och funderat på ratingvärdena i företagsstöden i Nyps? Hur fungerar de egentligen? Och varför blir inte ratingvärdet noll, trots att jag inte fyllt i något?

Här är den enkla förklaringen: Ratingvärdena är ett stöd för att bedöma huruvida ett företagsstöd ska beviljas eller inte. Det sökta företagsstödet bedöms utifrån 6 parametrar additionalitet, tillväxt, betydelse på orten, risk, förnyelse och sysselsättning. Bedömningen görs av handläggaren, som klassar var och en av dessa parametrar (hög, medel eller låg).

De olika parametrarna är sedan viktade inne i Nyps. Denna viktning kallas VF i formeln nedan.

Sedan tillkommer ett värde, kallat SO i formeln nedan, som sätts till 0 om stödet rör stödområde B och 5 om stödet rör stödområde A.

Vid beräkningen omräknas klassningen hög, medel eller låg till 2,1 respektive 0.

Formeln ser ut enligt följande:

Ratingformel

Detta innebär att ett ratingvärde där inget värde ännu valts (dvs där alla parametrar sätts till 0) visas som 0,5 för ärenden hörande till stödområde A, eftersom 5/10 = 0,5.

Ett ratingvärde där inget värde ännu valts (dvs där alla parametrar sätts till 0) visas som 0 för ärenden hörande till stödområde B, eftersom 0/10 = 0.

Viktningen, VF, ser ut som följer för de olika parametrarna:

Additionalitet: VF = 5,3

Tillväxt: VF = 5,3

Betydelse på orten: VF = 2,0

Risk: VF = 1,0

Förnyelse: VF = 3,5

Sysselsättning: VF = 5,3

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket