Särskilda rutiner för redovisning av kontrolluppgifter (KU) för inkomståret 2015

Under 2015 har Skatteverket arbetat fram en ny e-tjänst som ska användas för inlämning av 2015 års KU. Tyvärr har Nyps inte hunnit med att anpassa sig till den nya tjänsten som tar emot filer i ett nytt filformat, XML.

Du kan inte lämna KU för 2015 med Nyps gamla filer INFO.KU och KURED.

Skatteverkets tjänst har, som tur är, även stöd för lämning av KU direkt via ett webbformulär. NypsCentralen rekommenderar dig att lämna in uppgifterna på det sättet.

Observera att Skatteverket nu har stöd för att skriva ut ett detaljerat KU-underlag och skicka det till den som uppgiften avser. I underlaget får du också en specifikation av uppgifterna som du har skickat in.

Ladda ner instruktionen om hur du ska lämna in 2015 års kontrolluppgifterPDF

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket