Så var användardagarna gällande projektmedel

Flera Nypsanvändare deltog på användarmötet i april för att lära sig mer om Nyps och komma med förslag på förbättringar i systemet.

11 och 12 april samlades användare från hela landet och anställda på Nypscentralen för att diskutera arbetet gällande projektmedel.

Under första dagen, torsdagen, var det seminarium och workshops på tapeten. Seminarierna handlade bland annat om digitalisering av det offentliga Sverige och Nyps 2020 – projektmedel.

En kvinna står och föreläser i en lokal inför flera personer.

Christina Henryson, avdelningschef Kunskapsutveckling, berättade bland annat om artificiell intelligens (AI).

Efter lunchen hölls workshoparna Regional och nationell uppföljning inklusive prio inom utdata och Återblick – införande av Nyps 2020. Dessa gav oss på Nypscentralen många åsikter om vad som redan fungerar i Nyps 2020 samt vad som kan förbättras, åsikter vi tar med oss i arbetet framåt.

En kvinna deltar i en wrokshop där hon sätter post-it-lappar på ett större papper. En man står till höger i bilden och ser på-

En av alla användare kommer med förslag på vad som kan förbättras i Nyps 2020. Tobias Björnudd (till höger), Tillväxtverket, tar med sig förslagen.

Under fredagsförmiddagen, 12 april, sammanfattades informationen från dagen innan. Senare röstade och svarade deltagarna på frågor i Mentimeter, resultaten av detta kan ni ta del av längre ner.

Det hölls även flera olika föredrag under dagen, bland annat om förenklingar, utvecklingsplaner och arbetet med Nypscentralens nya webbplats.

Vi på Nypscentralen vill tacka alla er som deltog och hoppas att vi ses nästa gång vi styr upp användardagar.

Läs även om handläggarträffen gällande företagsstöd 13 och 14 maj.

Powerpoints och Mentimetersvaren från användardagarna 11 – 12 april

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket