Så var handläggarträffen gällande företagsstöd

Handläggare från 20 av 21 regioner och Tillväxtverket deltog under Nypscentralens och Kapitalförsörjnings handläggarträff 13 och 14 maj.

Porträttbild av Anders Runnholm

Anders Runnholm, utbildningsansvarig Nypscentralen.

Syftet med träffen var att informera handläggarna gällande regeringsuppdraget om ett hållbart företagsstöd, årets utveckling i Nyps 2020 och förordningsförändringar. Totalt var det drygt 60 handläggare med på träffen som tog del av informationen och delade med sig av förslag till förbättringar.

Scarlett Roa, hållbarhetschef för Svenska spel, var med och gästföreläste om just hållbarhet. Utöver hennes föreläsning höll personal från Nypscentralen i föreläsningar och workshops. Workshopparnas fokus låg på att förbättra flödet och arbetet i Min ansökan för så väl handläggare som stödsökande.

Anders Runnholm, utbildningsansvarig Nypscentralen, är mycket nöjd med handläggarträffen 13 och 14 maj.

– Det är roligt att så pass många personer deltog. Jag tror att vi nådde ut med att vi har ett viktigt uppdrag gällande arbetet med företagsstöd och att vi har ett bra samarbete med regionerna, säger han.

Läs även om användardagarna gällande projektmedel 11 och 12 april.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket