Status: Min ansökan

Nu finns projektmedel i Min ansökan och alla nypsorganisationer kan börja använda tjänsten för att ta emot projektansökningar.

Ett massivt grundarbete är nu driftsatt och gör det möjligt att ansluta flera organisationer utan några större tekniska ingrepp med långa ledtider.

Ett antal organisationer är redan på gång och kommer genom NypsCentralen att få hjälp med eventuella konfigurationer av värdelistor, hjälptexter, visningsnamn på detaljerad stödtyp, start- och slutdatum på ansökningsperioder med mera.

Är er organisation intresserad av projektmedel i Min ansökan?

Kontakta Magnus Lövgren, magnus.lovgren@tillvaxtverket.se

Högt tempo i utvecklingen

Transportbidraget hos Tillväxtverket har i många år använt Webbansökan för att ta emot ansökningar. Andelen elektroniskt sökande är hög, närapå 100%. Transportbidraget söks i två perioder per år och lagom till första perioden 2014 ska de sökande kunna använda Min ansökan. Den främsta förbättringen i Transportbidaget i Min ansökan är en enklare och snabbare inmatning av transporter.

Nästa del i utvecklingen är utbetalningsansökningar för projektmedel. Sedan kommer arbetsgången att vara ansökan och utbetalningsansökan för regionalt bidrag till företagsutveckling (FUB).

Utbetalningsansökningar inklusive förskott kommer i och med lansering vara möjligt att använda hos alla nypsorganisationer.

Parallellt arbetar förvaltningen av Min ansökan med de nya programmen inom europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Detta arbete bygger på samverkan med de förvaltande myndigheterna och projektet Nyps 2020.

I arbetet med ERUF kommer ett nytt inloggnings- och signeringsförfarande att lanseras. Det ska vara möjligt att logga in utan e-legitimation vilket samtidigt gör det möjligt för flera användare att arbeta med en ansökan.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket