Status: Nyps 2020

Nu är den första produktionssättningen av nya Nyps från projektet Nyps 2020 snart på gång. Den 1 februari 2014 skall basfunktionaliteten för regionalfondens ärenden i kommande programperiod finnas på plats, dvs hantering av fyra ETC-program (Interreg) och de nio regionala/nationella programmen.

Första produktionssättningen innebär att de sökande kan skicka in en ansökan via Min Ansökan och att handläggaren kan ta emot den, registrera den samt starta beredningen. Vissa funktioner, bl a hanteringen av aktörer sker fortsatt, under en övergångsperiod, i nuvarande Nyps. Vi kommer att leverera en ansökningsmall för ETC, troligen Botnia-Atlantica, samt en ansökningsmall för de regionala programmen.

Sedan går vi in i andra fasen av utvecklingen inom Nyps 2020 och ska då leverera grundläggande funktionalitet för att fatta beslut och betala ut medel för regionalfonden. Detta ska finnas på plats till september 2014.

Det är viktigt att komma ihåg att vi nu, när vi utvecklar nya Nyps, gör ett omtag i att se på de verkliga behoven – vad skall systemet faktiskt klara av? Det kan innebära att viss funktionalitet som finns i Nyps idag inte kommer tas med in i Nyps 2020, t.ex. på grund av låg användning av en funktion eller att det finns andra sätt att lösa kraven på.

Prototypen utvecklas ständigt och vi har haft en hel del övningar med handläggare för att säkerställa att vi bygger ett system som kommer att hjälpa till i handläggningen.

Under vintern startar vi också upp referensgrupper för projektmedel och förtagsstöden. Det är viktigt att vi redan nu kommer igång med att titta på dessa stödtypers specifika behov av systemstöd i nästa generation Nyps. Vi har fått in intresseanmälningar till grupperna under Nyps användardagar i oktober och kommer utgå från dessa när vi sätter ihop dem. Givetvis går det fortfarande att anmäla sig till detta arbete; hör i så fall av er till goran.olsson@tillvaxtverket.se. Vi ser fram emot ett givande samarbete och hoppas att ni har möjlighet att prioritera tid för detta viktiga arbete.

Vid användardagarna ställdes också ett antal frågor till projektet via en frågelåda. Här hittar ni svaren på dessa!

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket