Stödförändringar i Nyps från årsskiftet

Förändringar i Nyps från årsskiftet kopplat till förändringar i förordningar och handbok samt renodling av kostnadsslag.

Den 2 januari 2018 kommer vissa förändringar ske i Nyps gällande regionala företagsstöd.

Två stödtyper spärras

De två stödtyperna "Särskilt investeringsstöd" samt "Stöd till företagsutveckling" spärras. I fortsättningen registreras stöd under den gemensamma stödtypen "Särskilt investeringsstöd och stöd till företagsutveckling" enligt vad som beskrivits i handbokens kapitel C1.

Nytt stöd - Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur

Från årsskiftet har regionalt utvecklingsansvariga och förvaltande myndighet möjlighet att bevilja stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur under artikel 55 i GBER. I Nyps kommer stödet benämnas "Stöd till idrotts- och rekreationsinfrastruktur".

Renodling av kostnadsslag

  • Investeringsmerkostnader för energieffektivitetsåtgärder är borttaget från Regionalt investeringsstöd.
  • Konsulttjänster är borttaget från stödtypen Mäss- och utbildningschecken och istället har Utbildningskostnader tillkommit.
  • "Kompetensutveckling (utbildning)" är ändrat till "Kompetensutveckling".
  • "Konsulttjänster utomstående konsulter", "Rådgivnings- och stödtjänster (konsulter)" och "Konsulttjänster och motsvarande tjänster" är ändrat till "Konsulttjänster".
  • "Personal- och lokalkostnader" är isärtaget till "Personalkostnader" och "Lokalkostnader" i stödtyperna, Innovationskluster och Europeiskt territoriellt samarbete.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket