Störningar i Min ansökan

Just nu är det hårt tryck i Min ansökan på grund av pågående ansökningsomgångar i de regionala strukturfondsprogrammen. Under de senaste veckorna har tjänsten gått ner vid flera tillfällen.

De regionala strukturfondsprogrammen och de territoriella samarbetsprogrammen är i full gång med sina ansökningsomgångar med olika slutdatum. Dessa ansökningar styrs från och skickas till Nyps 2020. Tillväxtverkets system har inte klarat den nya typen av belastning som dessa program skapat.

Tekniker har tvingats starta om tjänsten vid flera tillfällen under de senaste veckorna. Då överbelastningar inträffar måste våra tekniker manuellt starta om Min ansökan. Flera åtgärder har vidtagits och den allmänna prestandan är bättre men det uppstår fortfarande överbelastningar.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket