Största nyttan i Nyps!

Vill din organisation:

  • Förenkla ansökningsförfarandet?
  • Effektivisera handläggningen?
  • Få stöd och hjälp att organisera arbetet med Nyps, till exempel efter en omorganisation?
  • Effektivisera uppföljning och utvärdering?


Målet är att alla organisationer ska kunna använda Nyps, Min ansökan och Diver på det sätt som bäst gynnar verksamheten. Därför kommer vi under hösten 2015 att erbjuda utbildningar inom dessa områden, skräddarsydda för er organisation, på plats hos er.

Har du en idé om vad din organisation skulle behöva hjälp med? Kontakta Anders Runnholm, telefon 08-681 96 66, mail anders.runnholm@tillvaxtverket.se, så börjar vi diskutera vilket stöd vi kan erbjuda och när vi kan tänkas komma på besök.

I övrigt har vi kört igenom vårens grundpaket av utbildningar. Det ges dock möjlighet till ett nytt utbildningstillfälle för Nyps handläggning (projektmedel och företagsstöd) den 3 juni. Utbildningen hålls i Skrapan och anmälan sker via Easit.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket