Tillväxtverket byter kostnadsställen måndag 2 juni

De nypsorganisationer som betalar ut genom Tillväxtverket berörs av detta.

Tillväxtverket genomför en organisationsförändring vilket innebär att samtliga kostnadsställen för Tillväxtverket ändras i Nyps. Denna förändring genomförs tidigt på måndag morgon och då kommer perioden för juni att vara stängd.

Målsättningen är att förändingarna ska vara genomförda innan klockan 8.00. De ärenden som ligger i status effektuera kan påverkas av detta. Skulle problem uppstå, be er nypskontakt anmäla via servicesidan så omhändertar vi detta skyndsamt.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket