Tvåstegsansökan – ett nytt sätt att förenkla

Tvåstegsansökan är Nypscentralens nya idé för att underlätta handläggarnas och företagarnas arbete. Tyck gärna till om prototypen längre ner i artikeln.

På en av våra företagsstödsdagar, måndagen 13 maj, visade Nypscentralen upp ett flöde som vi kallar Tvåstegsansökan, där man i första steget tar in en form av intresseanmälan.

Tanken är att vi minskar tröskeln till att komma in med en ansökan genom att den sökande initialt får svara på ett fåtal frågor. Detta för att handläggaren ska kunna göra en första bedömning och sedan vid behov lägga till ytterligare frågor samt be företagaren om förtydligande av svar de redan skickat in.

Prototypen består av bilder, som ni kan klicka er igenom, på hur Tvåstegsansökan skulle kunna se ut och fungera. Syftet med prototypen är att ni användare har en möjlighet att påverka pågående utvecklingsarbete.

Vi rekommenderar att man öppnar länken i Google chrome.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket