Uppdaterad information och lathund om främjande- och investeringsförordningarna.

Uppdaterad information angående bl.a. Stöd fill nystartade företag (2015:211 § 20-21).

Den 17 juni publicerade NypsCentralen ett dokument som förklarar hur Nyps stöder de nya stödåtgärderna i de två förordningarna som trädde ikraft den 1 maj 2015.

Dokumentet har nu bl.a. uppdaterats angående att stödåtgärden Stöd till nystartade företag (2015:211 § 20-21) flyttades till SÅDD/Såddbidrag och Såddlån i Nyps-stödtypsträd.

Även lathunden i dokumentet har uppdaterats.

Ta del av ändringarna genom att ladda ner dokumentet härPDF.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket