Uppdaterad information om helgens driftstopp

Uppdaterad information om driftspåverkan.

Som tidigare meddelats flyttades Nyps, Nyps 2020, Min ansökan och Diver till extern driftsleverantör 23-24 januari.

Nu är våra system flyttade och inga avvikelser kopplade till flytten har rapporterats.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket