Uppdaterad manual för Nyps 2020

Uppdaterad manual som beskriver de vanligaste handgreppen i Nyps 2020, det vill säga registrering av ärenden, beredning och beslutsfattande, utbetalning med mera.

Lathunden utvecklas fortlöpande och den senaste upplagan finns att ladda ner här:

Manual Nyps 2020 v1.0PDF

Om någon vill använda materialet som bas för egna material är det fritt fram.

Om du har synpunkter och förslag till utveckling av materialet, kontakta Anders Runnholm,
tfn 08-681 96 66 eller anders.runnholm@tillvaxtverket.se.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket