Uppdaterad nationell strategisk prioritering och nationella ämneskategorier för perioden 2014-2020

Ny nationell strategi och ämneskategorier för 2014-2020 den 8 januari i Nyps.

Från och med torsdag den 8 januari gäller de nya strategiska prioriteringarna och de nya nationella ämneskategorierna för 2014-2020 i Nyps. Alla beslut från och med 2015 ska tas utifrån dessa.

Ladda ner Tillväxtverkets anvisningar om de nationella stategiska prioriteringarna och de nationella ämneskategorierna för projektmedel.PDF

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket