Uppdaterat: Lathund för administratörer i KAP

Lathunden har kompletterats med beskrivning av behörigheter i Nyps.

Sist i lathunden ligger nu förutom för Nyps 2020 även information om de olika behörigheterna i Nyps!

Lathund för administratörer i KAPPDF

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket