Uppdaterat! Nyps - årsskiftet och årliga rutiner

Observera att Tillväxtverket preliminärt skjuter fram öppningen av första bokföringsperioden till 4 januari. Anledningen organisationsförändringar inom myndigheten.

Viktiga datum

 

20 december

Tillväxtverket stänger sin bokföringsperiod i Nyps och Nyps 2020 för 2017, 20 december, klockan 16:30. Stängningen gäller Tillväxtverkets stöd samt regionförbundens stöd med utbetalningar genom Tillväxtverket. Bokföringsperioden öppnas 4 januari 2018, klockan 08:00.

Länsstyrelserna administrerar själva sina bokföringsperioder men observera att vissa länsstyrelser har stöd som betalas ut genom Tillväxtverket. Affärsutvecklingscheckar och Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen.

Observera! För att återföringar av ej förbrukade medel ska ske under detta år, måste ärenden avslutas.

 

Allmänna rutiner

För att underlätta rutinerna kring Nyps och övergång till nytt år finns ett dokument som Innehåller ekonomirutiner och information om kontrolluppgiftsredovisningen.

Ladda ner Årsskiftesrutiner i NypsPDF

Support

NypsCentralens support har begränsad bemanning mellan jul och nyår. Detta gäller såväl Nyps, Nyps 2020 som Min ansökan.

Du kan alltid registrera ditt ärende via servicesidan så behandlar vi det snarast möjligt.

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket