Uppdaterat! Utbetalningar i Nyps 2020

Nu går det att göra utbetalningar i Nyps 2020 men några funktioner är tills vidare avstängda.Felet med utbetalningarna berodde på ett fel i stödberäkningen. Detta är nu åtgärdat för att det ska gå att fatta nya beslut och utbetalningsbeslut.

Följande fyra funktioner kommer att vara avstängda tills beräkningar som tar hänsyn till stödprocentförändringen är utvecklade:

  • Kvittningsfunktionen i samband med AoU
  • Efterregistrera en inbetalning
  • Lägg utgift  under utredning
  • Skapa, bered, fatta och expediera återkravsbeslut” efter systemuppdateringen.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket