Utbetalningar för länsstyrelserna fungerar igen

Överföringar till Agresso - problemet löst 2015-02-17

Berör länsstyrelser med agressointegration.

De senaste dagarnas problem med de automatiska överföringarna mellan Nyps och länsstyrelsernas agresso är nu löst hos länsstyrelsernas IT. Filerna finns hos respektive länsstyrelse för inläsning.

Tillväxtverkets filöverföring och utbetalningar (för Tillväxtverket och regionförbunden) har fungerat som vanligt.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket