Utbetalningar inom stöd till investeringar och företagsutveckling (FUB)

Just nu kan inte vissa sökande skicka in ansökan om utbetalning i Min ansökan inom stödformerna för Stöd till investeringar och företagsutveckling (FUB). Felet drabbar de som ska göra ansökan för ärendets första utbetalning. Det är möjligt att komma runt problemet.


Felet beror på att uppgifterna som rör tidigare godkända belopp inte hanteras korrekt i den första utbetalningen.

Det är möjligt att komma runt problemet genom att:

  • I Nyps bereda, fatta och effektuera ett utbetalningsbeslut på noll kronor.
  • Se till att ärendet i Nyps åter ligger i status Inväntar redovisning.
  • Be den sökande att radera sin tidigare sparade ansökan om utbetalning.
  • Sökande skapar en ny ansökan om utbetalning, fyller i och skickar in.

I nuläget rör det sig om cirka tio ansökningar där sökande inte kan skicka in sin ansökan.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket