Utbetalningsansökan för Projektmedel i Min ansökan

Det har tilkommit en hel del smått och gott i Min ansökan. Flera viktiga kontroller som hjälper den sökande att göra rätt ska inom kort att finnas tillgängliga. Dessutom kommer det vara möjligt att ansöka om utbetalning i pågående projektmedelsärenden.

Under den senaste utvecklingsperioden har en funktion för att hitta pågående projektmedelsärenden skapats. Om ett ärende ligger i status för att kunna ta emot en utbetalningsansökan kommer det vara möjligt att ta fram ett formulär för normal utbetalning eller ett formulär för förskott. Denna ansökan innehåller då ekonomiska uppgifter från beslut samt tidigare gjorda utbetalningar.

För Tillväxtverket är ansökan för Transportbidrag i slutskedet av testning och kommer att driftsättas i närtid.

Utvecklingen av ansökan för de nya stödtyperna inom ERUF pågår och kommer att fortsätta under våren.

Börja använda ansökan för projekmedel

Det är möjligt för alla nypsorganisationer att ansluta sina projekmedel i Nyps till ansökan om stöd i Min ansökan.

Läs mer om hur ni kommer igång.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket