Utbildningar och på plats-besök 2015

Under 2015 kommer NypsCentralen att erbjuda grundutbildningar inom till exempel handläggning och utdata. Även under 2015 finns möjligheten att göra på plats-besök.

Utbildningssidan har haft en intensiv höst, trots att flera av grundutbildningarna blev inställda på grund av lågt antal anmälda. Vi har dock genomfört en systemadministrationsutbildning på första gången på flera år och varit på besök hos Region Halland, där vi visade möjligheter till registrering och uppföljning av data i Nyps och därtill kopplade system som Diver, Nypsbarometern och Min Ansökan. Vecka 48 åker vi till länsstyrelsen i Blekinge för att titta på bland annat dokumentmallar.

Grundpaketet kommer att erbjudas även nästa år, med den skillnaden att dokumentmallsutbildningen i första hand körs i samband med på plats-besök. Vi kommer att köra utbildningarna från mars och framåt och utbildningsplaneringen kommer inom kort att publiceras på NypsCentralens hemsida.

På plats-besök

Erbjudandet att komma ut på besök till era organisationer och köra anpassade utbildningsinsatser kvarstår naturligtvis. Vi kommer efter nyår att prioritera de organisationer som står inför regionbildning, men vi räknar med att kunna möta efterfrågan även från andra organisationer. Vi gör även gärna återbesök hos de organisationer vi redan besökt. Besöken är kostnadsfria.

För mer information och intresseanmälan kontakta Anders Runnholm.

E-post: anders.runnholm@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 96 66


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket