Utrullning av företagsstöd i Nyps 2020

Under hösten kommer vi att börja rulla ut företagsstöd i Nyps 2020 för företagsstöd. En viktig fråga i samband med detta är naturligtvis hur användarna kommer att utbildas i att använda det nya systemet.

Vi kommer att följa ungefär samma upplägg som för utrullningen av projektmedel i Nyps 2020. I korta drag ser upplägget ut som följer:

Nyckelpersoner på varje organisation utbildas - Hypernypsare

Vi kommer att bjuda in och utbilda en till två personer från varje organisation (så kallade Hypernypsare) till en tvådagarsutbildning i Stockholm. Detta är en fördjupad handhavandeutbildning och tanken är att Hypernypsaren ska kunna hjälpa sina kamrater på hemmaplan. Varje organisation utser naturligtvis sin Hypernypsare själv och denna behöver inte vara samma som för projektmedel.

Handläggare utbildas delvis med hjälp av film

Vi kommer inte att ha en skriftlig manual för Nyps 2020. Men handläggarna erbjuds ta del av ett filmbibliotek, som visar de vanligaste handgreppen. Ett basutbud av filmer produceras av Nypscentralen, men det är välkommet med önskemål och synpunkter från er användare.

Förstärkt support under utrullningen

Hypernypsarna ska inte bara fungera som hjälpande händer ute i organisationerna, utan har också möjlighet att kontakta Nypscentralen i de fall det behövs. Under den första tiden med ett nytt handläggningssystem är det naturligt att det blir mer support och det är vi beredda på.

Tidsplanen planeras…

Så fort vi vet mer om tidsplanen för utveckling av systemet, kommer mer information och möjlighet att anmäla Hypernypsare till utbildning Vid utrullningen av projektmedel hade vi ett antal hypernypsarutbildningar under hösten och ett uppsamlingsheat efter jul. Vi kan tänka oss ett liknande upplägg för företagsstöden.

Under utrullningen av projektmedel fungerade hypernypsarutbildningarna även som ett forum för att lämna synpunkter och förbättringsönskemål på systemet. Vi hade alltid minst en kravanalytiker med på utbildningarna. Det är ännu för tidigt att säga hur det kommer att bli med detta för företagsstöden.

Frågor, funderingar och förslag?

Har ni frågor, funderingar eller förslag rörande utrullningen av företagsstöd i Nyps 2020, går det bra att kontakta Anders Runnholm:

  • anders.runnholm@tillvaxtverket.se
  • telefon: 08-681 96 66

Om du vill se filmerna om Nyps 2020 finns de på Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket