Vem som helst kan inte ansöka om utbetalning i Min ansökan

Från och med 3 mars krävs att behöriga finns inlagda i ärendets kontakter. Se till att lägga in uppgifter i ärenden där stödmottagare förväntas använda Min ansökan för ansökan om utbetalning. Detta gäller i alla stödtyper.

Kontaktfliken i Nypsärende

För att stödmottagare ska kunna hitta sitt ärende för ansökan om utbetalning i Min ansökan krävs att ärendet ligger i status Inväntar redovisning. Därtill krävs att personen eller personerna som ska kunna göra ansökan om utbetalning finns inlagda i nypsärendets kontaker. Detta kontrolleras på två sätt:

  • Kontaktens e-postadress som måste matcha den e-postadress som användaren loggar in med i Min ansökan.
  • Kontaktens personnummer som måste matcha den e-legitimation som användaren loggar in med i Min ansökan.

Om inte ovanstående uppgifter finns i nypsärendet kommer stödmottagaren inte kunna hitta sitt ärende i Min ansökan och följande meddelande visas:

Sökresultat: Det går inte att hitta eller skapa en utbetalningsansökan för detta ärendenummer. För att kunna skapa en ansökan om utbetalning måste ärendet hos mottagande organisation vara i en viss status, kontakta din mottagande organisation.

Hantera ärende i Nyps

Ni måste se till att lägga in stödmottagarens e-postadress och/eller personnummer i de ärenden där det förväntas att ansökan om utbetalning ska göras i Min ansökan. Det går att lägga till och ändra kontakter i ärenden oavsett status i Nyps. Det görs i Hantera ärende.

E-legitimation (personnummer)

Om ansökan om stöd inkommit elektroniskt och ni förväntar er att stödmottagaren använder samma inloggning för att göra ansökan om utbetalning, kan ni ärendets dokument och filen Webbansökan.xml se den sökandes personnummer.

Användarkonto (e-postadress)

I de fall där sökande använder ett användarkonto i Min ansökan behöver ni hens e-postadress. Även om stödmottagaren sedan tidigare inte har skapat ett användarkonto kan ni lägga in e-postadresser i kontakterna i ärendet. Varje användarkonto med e-postadress i Min ansökan är unikt och stödmottagren kan senare skapa ett användarkonto.

Instruktion för hantering av användarkonton i Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ny rutin behövs

I fortsättningen behöver varje nypsorganisation som använder Min ansökan ha en rutin för att hantera kontakterna i ärendet, troligen redan i samband med ärendebeslutet. Det bör finnas information om inloggning och behörighet kopplat till ansökan om utbetalning hos varje nypsorganisation som använder Min ansökan.Det är särskilt viktigt i de ärenden där olika personer förväntas ansöka om utbetalning.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket