Viktig information om handläggning och utbetalningsansökan inom EU-program

På grund av sporadiska driftproblem uppmanas stödmottagare som ansöker om utbetalning att spara ofta för att minimera förlust av data om systemet går ner. Problemen drabbar också handläggare i Nyps 2020 och dessa uppnas att spara frekvent.

Observera att detta fel inte påverkar ansökan om utbetalning i andra stöd.

Tillväxtverket har under en tid nu uppdaterat sin driftmiljö för sina IT-system och därmed miljöerna för Nyps, Min Ansökan och Nyps 2020. Tyvärr finns det ett problem som uppkommer sporadiskt och innebär att stödmottagere kan få problem i ansökan om utbetalning. Felet påverkar också handläggning i Nyps 2020. Felsökning pågår men fortfarande kan de ske att applikationen kommer att behöva startas om under dagen.

Om inte stödmottagaren sparat och systemet går ner förlorar denna all inmatad information.

Vi beklagar detta och jobbar med att hitta problemet snarast möjligt.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket