Viktig: Till dig som använder Nyps 2020!

Det finns risk att förändringar i organisationsregistret kan orsaka att utbetalningsuppgifter blir felaktiga och att ärendet inte kan skickas till beslut.

Felet kommer att rättas från och med 2016-10-20 och innan dess ska handläggare se till att inte uppdatera utbetalningar under beredning med nya förändringar som sker

i organisationsregistret.

Har du frågor kring felet eller hur du ska hantera påverkade ärenden, kontakta:

Göran Olsson

Projektledare Nyps 2020

08 – 681 95 90

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket